Σύστημα θερμοπρόσοψης, θερμο/υγρομόνωσης δώματος και αντικατάστασης κουφωμάτων στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Σε πλήρη ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας προχώρησε η πελάτισσά μας στην Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για σύστημα θερμο/υγρομόνωσης δώματος το οποίο αποτελείται από ασφαλτικό βερνίκι Domoplast λόγω ρωγμών της πλάκας και από θερμοπλακίδια εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRAN XPS 50mm.

Η θερμομόνωση πραγματοποιήθηκε με γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN EPS80 50mm. Χρησιμοποιήθηκε κόλλα MARMODOM, υαλόπλεγμα 160gr, ειδικά βύσματα στήριξης των θερμομονωτικών πλακών. Στα κουφώματα τοποθετήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 20mm για την αποφυγή θερμογεφυρών, γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες.

Τα κουφώματα του διαμερίσματος αντικαταστάθηκαν με κουφώματα PVC ΚΟΜΜΕRLING Eurofutur Elegance, με ενεργειακούς υαλοπίνακες SolarMore αδρανούς αερίου argon.