Εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης και αντικατάστασης κουφωμάτων στο Εύμοιρο Ξάνθης

Στην μονοκατοικία του πελάτη μας στο Εύμοιρο της Ξάνθης, εγκαταστάθηκε σύστημα θερμοπρόσοψης όπου χρησιμοποιήθηκε διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN EPS 80 50mm, με όλα τα παρελκόμενα υψηλής ποιότητας υλικά και σαν τελικό φινίρισμα προστέθηκε ο έγχρωμος σοβάς σε απόχρωση επιλογής του πελάτη μας.

Tα κουφώματα αντικαταστάθηκαν με κουφώματα PVC ΚΟΜΜΕRLING Eurofutur Elegance, με ενεργειακούς υαλοπίνακες SolarMore αδρανούς αερίου argon.

Ολόκληρο το έργο χρηματοδοτήθηκε από την εταιρία μας στα πλαίσια του Προγράμματος “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”.