Εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης στον Πετεινό Ξάνθης

Στην μονοκατοικία του πελάτης μας στον Πετεινό Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN EPS 80 100mm.

Χρησιμοποιήθηκε κόλλα MARMODOM, υαλόπλεγμα 160gr, ειδικά βύσματα στήριξης των θερμομονωτικών πλακών. Στα κουφώματα τοποθετήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 20mm για την αποφυγή θερμογεφυρών, γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες.

Σαν τελικό φινίρισμα τοποθετήθηκε έγχρωμος σοβάς επιλογής του πελάτη μας.