Εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πλήρης εγκατάσταση εξωτερικής θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του διαμερίσματος, με γραφιτούχα πολυστερίνη FELIBLOK EPS100 70mm.

Χρησιμοποιήθηκε κόλλα MARMODOM, υαλόπλεγμα 160gr, ειδικά βύσματα στήριξης των θερμομονωτικών πλακών. Στα κουφώματα τοποθετήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 20mm για την αποφυγή θερμογεφυρών, γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες. Σαν τελικό φινίρισμα τοποθετήθηκε έγχρωμος σοβάς επιλογής του πελάτη μας.

Στο δώμα της μονοκατοικίας εγκαταστάθηκε σύστημα θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη NOVABLOCK XPS 70mm.

Ο πελάτης μας πραγματοποίησε τις παρεμβάσεις του μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και της χρηματοδότησης από την εταιρία μας.