Εφαρμογή συστήματος θερμοπρόσοψης, θερμομόνωσης πυλωτής και αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Εγκατάσταση συστήματος θερμομόνωσης πυλωτής στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Χρησιμοποιήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRAN xps50mm για την πυλωτή και γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN eps 80 50mm για τη θερμοπρόσοψη.
Παρελκόμενα υλικά και εξαρτήματα :

Η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας ολοκληρώθηκε με την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων της κατοικίας με ενεργειακά κουφώματα KOMMERLING!