Θερμοπρόσοψη κατοικίας στο Δήμο Θερμαϊκού

Για την θερμομόνωση κελύφους χρησιμοποιήθηκε: