Θερμομόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Ακόμη ένα έργο με το σύστημα Lightweightroof. Αποτελείται από:

– Εξηλασμένη πολυστερίνη xps 70mm

Πριν από την εφαρμογή του MARMOSEAL PU, το υπόστρωμα ασταρώνεται καθολικά. Απορροφητικά υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, ξύλα κλπ ασταρώνονται με το αστάρι MARMOSEAL PU PRIMER. Μη απορροφητικά υποστρώματα όπως πλακίδια, ασφαλτόπανα, παλαιές ακρυλικές επιστρώσεις, μέταλλα κλπ ασταρώνονται με το αστάρι MARMOSEAL EPOXY PRIMER. Στην περίπτωση νωπού σκυροδέματος ή σκυροδέματος με περιεκτικότητα σε υγρασία μεγαλύτερη από 5% χρησιμοποιείται και πάλι το MARMOSEAL EPOXY PRIMER.