Ανακαίνιση στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

ΜΠΑΝΙΟ

 

ΑΠΟΘΗΚΗ: Εγινε τοποθέτηση νέων πλακιδίων στο δάπεδο της αποθήκης αλλά και στην τοιχοποίια αυτής.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Τοποθέτηση νέων υδροροών περιμετρικά μαζί με 2 κατεβασιές στο εμπρόσθιο και οπίσθιο τμήμα. Πραγματοποιήθηκε σοβάτισμα και ελαιοχρωματισμός τοιχοποίιας περιμετρικά της κατοικίας.