Θερμομόνωση διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη

Θερμοπρόσοψη τοιχοποιίας σε διαμέρισμα.

Χρησιμοποιήθηκε: