Θερμομόνωση και νέα εξωτερικά κουφώματα στην Καλαμαριά

Για την θερμομόνωση κελύφους χρησιμοποιήθηκε: