Θερμοπρόσοψη κατοικίας στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Για την θερμομόνωση κελύφους χρησιμοποιήθηκε:

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ EPS 100 80mm & XPS 20mm Monopoly ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΚΟΛΛΑ BAUER ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ

ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ 160γρ

ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΜΕ MARMOCRET PLUS Fine (Ρητινούχος, έγχρωμος, υδαταπωθητικός σοβάς)