Θερμομόνωση και στεγανοποίηση ταράτσας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Ολοκληρώθηκε και η στεγάνωση ταράτσας με ασφαλτόπανο στην Καλαμαριά αφού πριν προηγήθηκε εφαρμογή θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης Fibran.

Προετοιμασία :

1ο Βήμα Καθαρίστηκε όλη πλάκα για να είναι η επιφάνεια καθαρή από υπολείμματα και σαθρά αντικείμενα.

2ο Βήμα Η επόμενη εφαρμογή , δηλαδή το πρώτο στρώμα ,που θα τοποθετηθεί επάνω στην πλάκα πριν εφαρμοσθεί η μεμβράνη το ασφαλτόπανου είναι το ειδικό ασφαλτικό αστάρι Avi Arexol Luc το οποίο διαστρώνεται στην επιφάνεια.

3ο Βήμα Αμέσως μετά αρχίζει η τοποθέτηση του ασφαλτόπανου και η κόλληση αυτού επάνω στην πλάκα με χρήση προπανίου. Το ασφαλτόπανο θα τοποθετηθεί και περιμετρικά , για να τελειώνει σε ύψος 20cm, στα γύρω τοιχεία όπου υφίστανται. Στις ενώσεις εφαρμόζεται επιπλέον ασφαλτική μαστίχη AviGum

Χαρακτηριστικά ασφαλτόπανου: Το συγκεκριμένο ασφαλτόπανο το οποίο χρησιμοποιείται και για τη στεγανοποίηση δωμάτων, υπογείων, δεξαμενών, σηράγγων, θεμελίων, γεφυρών, ταρατσών, και άλλων κατασκευών είναι ελαστοπλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη οπλισμένη µε πολυεστέρα για αντοχή σε υψηλές καταπονήσεις και επικάλυψη ψηφίδας και αντοχή για το συγκεκριμένο που επιλέχθηκε από τον πελάτη -10°C.

Χαρακτηριστικά προϊόντος : Ασφαλτόπανο APP -10 Βάρος: 4,5kg/m2 Επικάλυψη: γκρι –σιελ ψηφίδα. Αντοχή σε ψύχος: -10οC Πλεονεκτήματα: Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία Αυξημένη αντοχή στη γήρανση Μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες Ευκαμψία σε χαμηλές θερμοκρασίες Μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας Πολύ καλή συμπεριφορά σε διαβρωτικό περιβάλλον (οξέα, ανόργανα άλατα, αέρια, ρύπανση, όζον κ.α.) Αυξημένη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση.

Σημείωση : Έγινε και τοποθέτηση εξαερισμών εκτόνωσης υδρατμών (ανά 30-60m2 περίπου) καθώς και φυλλοσυλέκτες . Διπλή στρώση ασφαλτικής μαστίχης τοποθετείται και γύρω από όλα τα σιφώνια των υδρορροών αλλά και γύρω από εμπόδια που τυχών υπάρχουν στην επιφάνεια της ταράτσας π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, δορυφορικά πιάτα, κατασκευές κ.α.