Ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου στη Θεσσαλονίκη

Ανακαίνιση σε δικηγορικό γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

– Ανακαίνιση Μπάνιου με κατασκευή χτιστού πάγκου με επίκαθήμενο νιπτήρα

– Δημιουργία κουζίνας με κατασκευή χτιστού πάγκου με ένθετο νεροχύτη

– Ανακαίνιση πατωμάτων

– Σοβατίσματα -στοκαρίσματα και σπατουλαρίσματα τοιχοποιιών

– Ελαιοχρωματισμοί τοιχοποιιών

– Ανακαίνιση εσωτερικών πορτών τρίψιμο στοκάρισμα και ελαιοχρωματισμός . Όλα σύμφωνα με τις επιλογές του πελάτη σε υλικά και χρώματα και σύμφωνα με το πανέμορφο ρουστίκ vintage ύφος όλων των χώρων του γραφείου.