Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη

Στο διαμέρισμα του πελάτη μας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε ανακαίνιση: