Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Περαία Θεσσαλονίκης

Ο πελάτης μας στην Περαία επιθυμούσε την πλήρη ανακαίνιση των δαπέδων εσωτερικά του διαμερίσματος αλλά και του μπαλκονιού.

Προχωρήσαμε αρχικά στην αποξήλωση των πλακιδίων αλλα και της υπάρχουσας τσιμεντοκωνίας καθώς παρουσίαζε αρκετά προβλήματα με συνέπεια τη δημιουργία ρωγμών στα πλακάκια. Έπειτα πραγματοποιήθηκε τοποθέτηση νέου συστήματος τσιμεντοκωνίας. Με την εργασία αυτή ειδικότερα στα μπαλκόνια, διορθώθηκε και η κλίση του δαπέδου για τη σωστή απομάκρυνση των νερών.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ελαιοχρωματισμός όλων των επιφανειών με χρώματα της εταιρίας VIVECHROM.