Εγκατάσταση λέβητα αερίου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Στον πελάτη μας στον Εύοσμο εγκαταστήθηκε επίτοιχος λέβητας αερίου του οίκου της ΒΑΧΙ.