Εγκατάσταση λέβητα αερίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Στον πελάτη μας στην Καλαμαριά εγκαταστήθηκε λέβητα της εταιρίας VAILLANT, σε συνδυασμό με το ερμάριο προστασίας Kit Main.