Εγκατάσταση λέβητα αερίου στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης