Ανακαίνιση μπάνιου στο Κέντρο Θεσσαλονίκης

Νέες υδραυλικές εγκαταστάσεις

Νέα πλακάκια

Νέα είδη υγιεινής

Κατασκευή χτιστού υποκαθήμενου νιπτήρα μαζί με συνεχόμενο χτιστό αποθηκευτικό χώρο για τοποθέτηση πλυντηρίου

Κατασκευή κρυφού ντουλαπιού κάτω από τον νιπτήρα