Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Κατασκευή νέας κουζίνας σε σχέδια και αποχρώσεις επιλογής του πελάτη

Κατασκευή νέου Μπάνιου

Νέα υδραυλική ανακαίνιση για νερά χρήσης και θέρμανσης.

Μερική ηλεκτρολογική ανακαίνιση

Τοποθέτηση νέων εσωτερικών κουφωμάτων σε σχέδιο και απόχρωση επιλογής του πελάτη