Διαμόρφωση γραφείων της BIZERBA Hellas Θεσσαλονίκης

Δημιουργία-Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων για τα νέα γραφεία της BIZERBA HELLAS στην Θεσσαλονίκη.

Νέα γραφεία υπάλληλων, κουζίνα,wc.

Πόρτες και χωρίσματα με υαλοπετάσματα .

Αντικατάσταση νέας μικρής κουζίνας.

Κατασκευή οροφής με ορυκτή ίνα.

Κατασκευή και διαμόρφωση τοιχοποιίας από γυψοσανίδες και νέα οροφή με κρυφό φωτισμό.

Εγκατάσταση 5 κλιματιστικών μηχανημάτων FUJITSU.

Νέα Ηλεκτρολογική εγκατάσταση με κρυφό φωτισμό και σποτ.

Φωτιστικά πάνελ led ενσωματωμένα στην ορυκτή ίνα .

Εγκατάσταση κυκλώματος κάμερας .

Εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου.

Εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας

Εγκατάσταση συναγερμού.