Θερμοπρόσοψη κελύφους στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης

Για την θερμομόνωση κελύφους χρησιμοποιήθηκε: