Κατασκευή και τοποθέτηση στέγαστρου στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης

Το πάνελ αποτελείται από τραπεζοειδή κυματιστή λαμαρίνα η οποία είναι βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής του πελάτη .

Στο κάτω μέρος φέρει επίσης λαμαρίνα. Στα σημεία που κόπηκε το πάνελ πολυουρεθάνης το οποίο είναι πάχους 30mm έγινε στοκάρισμα περιμετρικά ούτως ώστε να μην φαίνεται η τομή με την πολυουρεθάνη.

Οι κολώνες στήριξης είναι σιδερένιες, έχουν τοποθετηθεί 3 στo πίσω μέρος, και 2 αντηρίδες.