Ανακαίνιση διαμερίσματος στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης