Θερμομόνωση και υγρομόνωση ταράτσας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Για την Θερμο-υγρομόνωση ταράτσας χρησιμοποιήθηκε: