Θερμοπρόσοψη κατοικίας στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Για την θερμοπρόσοψη της τοιχοποιίας χρησιμοποιήθηκε: