Εγκατάσταση λέβητα αερίου στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Εγκαταστήθηκε ο λέβητας BS II 24FF της εταιρίας ARISTON.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Αισθητήρες NTC άμεσης απόκρισης
3-οδη μηχανοκίνητη βαλβίδα
Μετα-κυκλοφορία κεντρικής θέρμανσης
Εξωτερική πύλη ανάλυσης καύσης
Ενδεικτικές λυχνίες LED αυτοδιάγνωσης
Διατάξεις κατά του πάγου, της καθαλάτωσης και του μπλοκαρίσματος της αντλίας