Θερμοπρόσοψη και επισκευαστικές εργασίες εξωστών οικοδομής στη Θεσσαλονίκη

Για την θερμομόνωση κελύφους: χρησιμοποιήθηκε:

Για τον ελαιοχρωματισμό όλου του σπιτιού χρησιμοποιήθηκαν αστάρια και χρώματα της εταιρίας ISOMAT.

Για τις επισκευαστικές εργασίες χρησιμοποιήθηκαν τα Έτοιμα Ξηρά Κονιάματα INTERMIX τα οποία προσφέρουν αποδοτική, εύκολη, σίγουρη και οικονομικά συμφέρουσα λύση στο Κτίσιμο, το Σοβάτισμα και την Πλήρωση δαπέδων.