Ανακαίνιση οδοντιατρείου στο κέντρο Θεσσαλονίκης

Με μεγάλη χαρά παραδώσαμε το οδοντιατρείου του Ιωάννη Μετρητίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στον πεζόδρομο της Γεωργίου Σταύρου καθέτως στην Αγίας Σοφίας.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

Στο εν λόγω διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιούνταν πριν ως χώρος γραφείων έπρεπε να γίνουν οι ανάλογες μετατροπές ούτως ώστε να διαμορφωθεί σαν χώρος για 2 Οδοντιατρεία, 2 γραφεία και έναν χώρος αναμονής των ασθενών.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ:

Για να εγκατασταθούν και να λειτουργούν τα παραπάνω έγιναν οι απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που προϋποθέτουν την εγκατάσταση των συγκεκριμένων μηχανημάτων. Οδοντιατρική έδρα, οδοντιατρικό ακτινογραφικό μηχάνημα, αυτόκαυστος κλίβανος, αεροσυμπιεστής, χειρουργική αναρρόφηση και τα λοιπά μηχανήματα-συσκευές που λειτουργούν μέσω της καρέκλας όπως το θυροτηλέφωνο κ.α.

ΔΑΠΕΔΑ και ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ:

Στο δάπεδο του γραφείου αποξηλώθηκαν τα παλαιά δάπεδα του ξύλινου πατώματος, και τοποθετήθηκε νέο πάτωμα laminate σε απόχρωση επιλογής του πελάτη. Στα εξεταστήρια μπήκε πλακάκι σε σχέδιο και χρώμα επιλογής του πελάτη. Στον χώρο υποδοχής έμεινε το προηγούμενο ξύλινο πάτωμα το οποίο τρίφτηκε και γυαλίστηκε και συνδιάστηκε σε ύφος vintage με μια ταπετσαρία στον ένα τοίχο σε αποχρώσεις απομίμησης ξύλου. Σε όλους τους χώρους, ταβάνια και τοιχοποιίες έγιναν σπατουλαρίσματα, αστάρωμα και ελαιοχρωματισμοί σε αποχρώσεις επιλογής του πελάτη.