Εγκατάσταση λέβητα αερίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης

Στο διαμέρισμα του πελάτη μας τοποθετήθηκε ο λέβητας ARISTON CARES Premium 24 EU,  τεχνολογίας συμπύκνωσης, με inverter κυκλοφορητή και διαμόρφωση ισχύος για μέγιστη εξοικονόμηση.