Θερμοπρόσοψη, εσωτερική θερμομόνωση οροφής και ελαιοχρωματισμός στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης

Για την θερμομόνωση κελύφους: χρησιμοποιήθηκε :

Για τον ελαιοχρωματισμό όλου του σπιτιού : Χρησιμοποιήθηκαν αστάρια και χρώματα της εταιρίας KRAFT

Για την εσωτερική θερμομόνωση οροφής χρησιμοποιήθηκε:  Πετροβάμβακας FIBRAN 50mm και κλείστηκε με γυψοσανίδα. Έπειτα ακολούθησε ελαιοχρωματισμός με χρώματα της εταιρίας KRAFT.