Εγκατάσταση λέβητα αερίου στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης

ARISTON BS II 24FF ΜΕ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ

 

Τεχνική Περιγραφή


Επίτοιχος συμπαγής λέβητας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης:

Αισθητήρες NTC άμεσης απόκρισης
3-οδη μηχανοκίνητη βαλβίδα
Μετα-κυκλοφορία κεντρικής θέρμανσης
Εξωτερική πύλη ανάλυσης καύσης
Ενδεικτικές λυχνίες LED αυτοδιάγνωσης
Διατάξεις κατά του πάγου, της καθαλάτωσης και του μπλοκαρίσματος της αντλίας