Θερμοπρόσοψη κατοικίας στο Κιλκίς

Για την θερμομόνωση κελύφους χρησιμοποιήθηκε: