Εσωτερική θερμομόνωση επαγγελματικού χώρου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Στον επαγγελματικό χώρο του πελάτη μας στην Καλαμαριά, εφαρμόστηκε σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης αποτελούμενο από: