ΣΥΣΤΗΜΑ εξωτερικής θερμοπρόσοψης στο Κιλκίς

Για την θερμομόνωση κελύφους χρησιμοποιήθηκε :