Θερμοπρόσοψη κατοικίας στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Για τη θερμοπρόσοψη της κατοικίας του πελάτη μας στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω υλικά: