Θερμομόνωση ταράτσας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Για τηθερμομόνωση της ταράτσας του πελάτη μας στην Καλαμαριά, χρησιμοποιήθηκε το ειδικό θερμοπλακίδιο με εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRAN 50mm και γρανιτοπλακίδιο Ιταλίας.