Σύστημα θερμομόνωσης/υγρομόνωσης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Για την θερμομόνωση κελύφους: χρησιμοποιήθηκε :

Για την Θερμο-υγρομόνωση ταράτσας χρησιμοποιήθηκε :