Εγκατάσταση λέβητα αερίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Στο διαμέρισμα του πελάτη μας στην Καλαμαριά, τοποθετήθηκε ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου ARISTON Egis Premium.

Ο λέβητας συνδέθηκε με τον υπάρχοντα συλλέκτη καθώς και με τις αναμονές ζεστού νερού χρήσης με σωληνώσεις χαλκού.