Θερμομόνωση πυλωτής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Στο έργο θερμομόνωσης πυλωτής του πελάτη μας στην Καλαμαριά, χρησιμοποιήθηκαν: