Ανακαίνιση διόροφης μεζονέτας στη Θεσσαλονίκη

Πρόκειται για ανακαίνσιη διόροφης μεζονέτας στη Θεσσαλονίκη.

Σύντομα θα συμπληρωθεί περισσότερο φωτογραφικό υλικό και λεπτομερής περιγραφή του εργου.