Εγκατάσταση λέβητα αερίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Στο διαμέρισμα του πελάτη μας στην Καλαμαριά, εγκαταστήθηκε ο λέβητας συμπύκνωσης CHAFFOTEAUX Alixia Green 24FF.

Ο λέβητας συνδέθηκε στην κεντρική καπνοδόχο της οικοδομής.