Ανακαίνιση κατοικίας στις Σέρρες

Στην κατοικία του πελάτη μας στις Σέρρες, η εταιρία μας ολοκλήρωσε τις παρακάτω εργασίες: