Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Πλήρης εγκατάσταση εξωτερικής θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του διαμερίσματος, με γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN EPS80 50mm.

Χρησιμοποιήθηκε κόλλα MARMODOM, υαλόπλεγμα 160gr, ειδικά βύσματα στήριξης των θερμομονωτικών πλακών. Στα κουφώματα τοποθετήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 20mm για την αποφυγή θερμογεφυρών, γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες. Σαν τελικό φινίρισμα τοποθετήθηκε έγχρωμος σοβάς επιλογής του πελάτη μας σε χρώμα ώχρας.

Τέλειο αποτέλεσμα, σε ένα χώρο ιδιαίτερα στενό, όπου οι δυσκολίες στην εφαρμογή ήταν αρκετές.

Ο πελάτης μας, υλοποίησε τη θερμομόνωση της κατοικίας του μέσω του Προγράμματος 5-50 της εταιρίας μας, όπου η αποπληρωμή του έργου του πραγματοποιείται μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας!