Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης

Πλήρης εγκατάσταση εξωτερικής θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του διαμερίσματος, με γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN EPS80 50mm.

Χρησιμοποιήθηκε κόλλα MARMODOM, υαλόπλεγμα 160gr, ειδικά βύσματα στήριξης των θερμομονωτικών πλακών. Στα κουφώματα τοποθετήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 20mm για την αποφυγή θερμογεφυρών, γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες. Σαν τελικό φινίρισμα τοποθετήθηκε έγχρωμος σοβάς επιλογής του πελάτη μας σε χρώμα ώχρας.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω του Προγράμματος 5-50 της εταιρίας μας, όπου ο πελάτης μας, με μία μικρή προκαταβολή, αποπληρώνει το έργο του άμεσα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που του προσφέρει το σύστημα της θερμομόνωσης.