Εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης και εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου VAILLANT στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Πλήρης εγκατάσταση εξωτερικής θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του διαμερίσματος, με γραφιτούχα πολυστερίνη FIBRAN EPS80 50mm.

Χρησιμοποιήθηκε κόλλα MARMODOM, υαλόπλεγμα 160gr, ειδικά βύσματα στήριξης των θερμομονωτικών πλακών. Στα κουφώματα τοποθετήθηκε εξηλασμένη πολυστερίνη XPS 20mm για την αποφυγή θερμογεφυρών, γωνιόκρανα και νεροσταλλάκτες. Σαν τελικό φινίρισμα τοποθετήθηκε έγχρωμος σοβάς επιλογής του πελάτη μας σε χρώμα ώχρας.

Όσον αφορά το σύστημα θέρμανσης, εγκαταστήθηκε λέβητας φυσικού αερίου του οίκου VAILLANT, τύπος Turbo-Tec VUW PRO 242-3, για την εγκατάσταση και τη σύνδεση του οποίου χρησιμοποιήθηκαν υλικά κορυφαίων προδιαγραφών και υψηλής αξιοπιστίας!

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την εταιρίας μας μέσω του Προγράμματος 5-50!