Ανακαίνιση, θερμομόνωση και εγκατάσταση θέρμανσης αερίου σε διαμέρισμα στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Την πλήρη ανακαίνιση του διαμερίσματός της μας ανέθεσε η πελάτισσά μας στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Η ανακαίνιση ήταν ριζική και αφορούσε τις εξής εργασίες:

Επίσης η κατοικία αναβαθμίστηκε ενεργειακά μέσω εφαρμογής συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης καθώς και συστήματος θερμομόνωσης ταράτσας με γραφιτούχα και εξηλασμένη πολυστερίνη αντίστοιχα, του εργοστασίου της FIBRAN.

 

Σύντομα θα προστεθει εκτενέστερο φωτογραφικό υλικό.