Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας στον Άργιλο Κοζάνης

Την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας HITACHI YUTAKI S ονομαστικής ισχύος 14kW, μας ανέθεσε ο πελάτης μας στον Άργιλο της Κοζάνης.

Η αντλία θερμότητας μέσω σύνδεσης με δοχείο αδρανείας, παράγει ζεστά νερά θέρμανσης για την ενδοδαπέδια εγκατάσταση της κατοικίας.

Στην εγκατάσταση προϋπήρχε σύστημα υποβοήθησης θέρμανσης με ηλαικούς συλλέκτες, επομένως η αντλία θερμότητας εγκαταστήθηκε με γνώμονα την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική κατανάλωση.