Εγκατάσταση λέβητα αερίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Πρόκειται για μια εγκατάσταση του λέβητα ARISTON Genus Premium EVO EXT 25FF, ο οποίος συνδυάζει:

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με χημικό καθαρισμό με υγρά και αντλία της FERNOX.