Εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης

Στο έργο αυτό εγκαταστήθηκε ο λέβητας CHAFFOTEAUX Alixia 24FF, με ανοξείδωτο πλακοειδή εναλλάκτη ζεστών νερών χρήσης.

Υλοποιήθηκε επίσης χημικός καθαρισμός σε δύο στάδια, με υγρά της εταιρίας FERNOX για την απόλυτη προστασία του νέου λέβητα.